تفلون کربوگرافیت

تفلون کربوگرافیت نام علمی: پلی تترا فلوئورو کربن نام تجاری: تفلون کربن  نام اختصاری: PTFE + CARBON   پلی تترا فلوئورو اتیلن PTFE در ساخت کلیه ی … ادامه خواندن تفلون کربوگرافیت