ورق لوله میلگرد تفلون
تماس: 35098 (031)

تفلون گرافیت 15%

نام علمی: پلی تترا فلوئورو اتیلن + گرافیت

نام تجاری: تفلون گرافیت 15 %

نام اختصاری: 15% PTFE + GRAPHITE

تفلون گرافیت 15% از لحاظ هدایت گرمایی و الکتریکی نسبت به تفلون خالص اصلاح شده .و به خاطر ساختار دو وجهی دارای هدایت گرمایی و خود لغزندهگی بهتری نسبت به تفلون کربن می باشد و افزدونی نرم تری محسوب می شود ونیز دارای ضریب سایش کمتر (مقاومت سایشی بهتر) نسبت به تفلون کربن است و ماشین کاری راحت تری دارد , و از لحاظ سختی دارای سطح نرمتری می باشد.

کاربرد:

تحمل خزش مناسب در برخورد با متریال های که دارای سختی متوسط می باشد تفلون گرافیت را برای کاربرد های ضد سایش در این شرایط ایدال کرده است.

http://www.tefloniran.com/portfolio-item/%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-15/

ربات تفلون ایران

نظر سنجی مشتریان

× فروش ویژه! ورق پلی اورتان های پلیمر؛ تولید داخل با متریال اروپایی تماس با 35098-031